Szkolenia zawodowe dla kierowców

INFORMACJE

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Co to jest kwalifikacja wstępna?

Pełna wersja szkolenia dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnia do kierowania pojazdami kategorii C lub D.,

Kwalifikacja wstępna obowiązuje osoby chcące uzyskać prawo jazdy kat. C, C+E, D, D+E przed ukończeniem wymaganego ustawą wieku tj odpowiednio 21 i 24 lata.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie składa się 280 godzin zajęć dydaktycznych (260 godzin teorii i 20 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami ćwiczeń na symulatorze). Zajęcia odbywają się w formie e-learningowej.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdanym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi składa się w Wydziale Komunikacji gdzie otrzymuje się odpowiedni wpis do prawa jazdy tzw kod 95.

Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii: – C / C1 / C+E / C1+E lub na D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

Aby zachować uprawnienia zawodowe należy uczestniczyć w SZKOLENIU OKRESOWYM co 5 lat.

Uwaga!!! Możliwość z finansowania szkolenia dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA

Co to jest kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Skrócona wersja szkolenia dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnia do kierowania pojazdami kategorii C lub D.,

Kwalifikacja wstępna obowiązuje osoby, które otrzymały prawo jazdy:

  • kat. C (lub C1) po 10. września 2009,

  • kat. D (lub D1) po 10. września 2008.

Kto powinien zrobić kwalifikację wstępną przyspieszoną ?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to najlepsze rozwiązanie dla osób, które ukończyły:

  • 21 lat w przypadku kat. C i C+E,

  • 23 lata w przypadku kat. D i D+E.

Osoby młodsze również mogą ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną, jednak będą wtedy podlegać ograniczeniom tonażowym takim jak w przypadku kategorii C1, C1+E lub D1, D1+E.

Jak wygląda szkolenie ?

Szkolenie składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych (130 godzin teorii i 10 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu drogowym i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną ćwiczeń na symulatorze). Zajęcia odbywają się w formie e-learningowej.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdanym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi składa się w Wydziale Komunikacji gdzie otrzymuje się odpowiedni wpis do prawa jazdy tzw kod 95.

Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii: – C / C1 / C+E / C1+E lub na D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

Aby zachować uprawnienia zawodowe należy uczestniczyć w SZKOLENIU OKRESOWYM co 5 lat.

Możliwość z finansowania szkolenia dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Co to jest kwalifikacja wstępna uzupełniająca ?

Jest to szkolenie dla osób, które ukończyły już kwalifikację na kategorię C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E, a chcą również uzyskać kwalifikację na drugą z kategorii, by móc wykonywać pracę w transporcie drogowym, która wymaga uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C i D.

Kto powinien robić kwalifikację wstępną uzupełniającą ?

Osoby, które ukończyły już kwalifikację na jedną z kategorii C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E i chcą rozszerzyć uprawnienia na drugą kategorię.

Osoby w wieku 21 do 23 lat, mające ukończoną kwalifikację dla kategorii C, podlegają kwalifikacji uzupełniającej dla kat D. Jednak ze względu na przepisy prawa ruchu drogowego osoby takie nie będą mogły rozpocząć kursu kat D przed ukończeniem 24 lat

Osoby które ukończyły 21 lat i chcą zrobić kwalifikację dla kategorii C i C+E lub osoby które ukończyły 23 lata i chcą zrobić kwalifikacje dla kategorii D i D+E mogą ukończyć kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną.

Jak wygląda szkolenie ?

Szkolenie składa się 75 godzin zajęć dydaktycznych ( 70 godzin teorii i 5 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 5 godzin jazdy w ruchu drogowym)

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E).

Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii: C / C1 / C+E / C1+E lub na D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

Po zdanym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi składa się w Wydziale Komunikacji gdzie otrzymuje się odpowiedni wpis do prawa jazdy tzw kod 95

Aby zachować uprawnienia zawodowe należy uczestniczyć w SZKOLENIU OKRESOWYM co 5 lat.

SZKOLENIE OKRESOWE

Co to jest szkolenie okresowe?

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Na kursie zostanie ugruntowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy.

Kto powinien zrobić szkolenie okresowe?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy
– kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy
– kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., aby móc wykonywać zawód kierowcy zobowiązani są do uzyskania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11) na podstawie badań i szkolenia okresowego. Termin pierwszego szkolenia okresowego dla osób, które zdobyły uprawnienia na kursach na przewóz rzeczy lub osób zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii.

Kierowcy, którzy ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej po 2009 roku, zobowiązani są do przedłużenia szkolenia dokładnie 5 lat od dnia uzyskania wpisu do prawa jazy.

 

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wybrać w zależności od zakresu obowiązków kierowcy. Szkolenie okresowe kierowców może być prowadzone po 7 godzin dziennie przez minimum 5 dni.

Specjalnie dla osób zapracowanych oferujemy specjalną formę e-learningową. Dzięki temu, osoba szkolona wybiera taki termin szkolenia, który odpowiada jego oczekiwaniom.

 

 

 

Facebook