Rekonwersja dla żołnierzy

INFORMACJE

 

Jesteś żołnierzem zawodowym, a Twoja służba dobiegła końca? Chcesz aktywnie działać na rynku pracy? Rozszerzaj swoje kwalifikacje korzystając ze szkoleń i kursów z oferty Szkoły Nauki Jazdy AREK i postaraj się o otrzymanie pomocy rekonwersyjnej z Wojskowego Biura Emerytalnego.

Od dnia 23 kwietnia 2022 roku wysokość limitów finansowych na przekwalifikowanie zawodowe osób uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej odpowiednio wynoszą:

 

  • Po 4 latach zawodowej służby wojskowej – 100% limitu, tj. 2.736 zł (uprzednio 3.420 zł)
  • Po 9 latach zawodowej służby wojskowej – 200% limitu, tj. 5.472 zł (uprzednio 6.840 zł)
  • Po 15 latach zawodowej służby wojskowej – 300% limitu, tj. 8.208 zł (uprzednio 10.260 zł)

 

Zwolnionym w skutek orzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub chorób pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej oraz uprawnionym członkom rodzin byłego żołnierza zawodowego przysługuje – 300% limitu finansowego dotyczącego pomocy rekonwersyjnej – tj. 8.208 zł (uprzednio 10.260 zł).

 

Ponadto w przypadku gdy ośrodek szkolenia znajduje się powyżej 50 km (w jedną stronę) od miejsca zamieszkania, osobom uprawnionym do pomocy rekonwersyjnej przysługuje: 20 przejazdów i  30 noclegów.

 

 

Facebook