Prawo jazdy kategoria B1

 

INFORMACJE

 

Minimalny wiek wymagany do rozpoczęcia nauki na kategorię B1 wynosi 16 lat. Kurs prawa jazdy w naszej szkole można rozpocząć dokładnie 3 miesiące przed 16 rokiem życia. 

Przed zapisaniem się na do naszej szkoły, należy udać się do lekarza, który wydaje orzeczenia potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania danym typem pojazdów. Orzeczenie należy dostarczyć, razem ze zdjęciem, do wydziału komunikacji. Wtedy wypełnia się także wniosek, na podstawie którego wydawany zostaje numer PKK.
Osoby, które otrzymają numer PKK mogą zapisać się na kurs, przygotowujący do egzaminu państwowego, prowadzony w naszej szkole. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się uprawnienia.

 

Uprawnienia, zdobyte w ich trakcie, umożliwiają kierowanie:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu o DMC nieprzekraczającym 3,5 tony oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,
  • kierowania pojazdami określonymi dla AM,
  • kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej,
  • kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg , jeżeli osoba od co najmniej 3 lat posiada uprawnienia kategorii.

 

 

TEORIA

 

Kurs prawa jazdy, który oferuje nasza szkoła obejmuje niezbędne wiadomości pozwalające poznać i zrozumieć przepisy ruchu drogowego, a co za tym idzie, sprawnie z nich korzystać oraz zdać państwowy egzamin na prawo jazdy. Podczas szkolenia panuje przyjazna atmosfera, której celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do nauki. Dokładamy wszelkich starań, by wiedza była przekazywana w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały dla uczestnika kursu.

Część teoretyczna szkolenia na kategorię B1 obejmuje 30 h. Nauka jest przeprowadzania w formie wykładów oraz ćwiczeń, co pozwala nam poznać podstawowe zasady kierowania pojazdem, jak i umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

PRAKTYKA

 

Kurs prawa jazdy, który oferuje nasza szkoła zawiera także część praktyczną, obejmującą płynne poruszanie się samochodem po mieście, a także tematykę taką, jak ruszanie na wzniesieniu lub poruszanie się po placu manewrowym. W trakcie zajęć kandydat na kierowcę ma możliwość prowadzenia po drogach jedno-, jak i dwukierunkowych, a także skrzyżowaniach. Wykonuje manewry takie jak parkowanie, wyprzedzanie lub omijanie.

Chcąc nauczyć się sprawnie poruszać po drogach, poza manewrowaniem, należy także nabyć umiejętność z obsługi pojazdu. W związku z tym uczestnik kursu kategoria B1 jest szkolony również w zakresie wymiany płynów, sprawdzania poprawności działania oświetlenia oraz sygnału dźwiękowego, jak i ustawiania foteli czy lusterek.

Nauka praktyczna obejmuje 30 h. Szkolenie odbywa się na samochodzie MICROCAR.  Samochód ten jest podstawiany na pierwszy egzamin państwowy praktyczny w ramach opłaty za kurs.

 

CENA

 2900 zł 

 

(w cenie kursu zawarte są materiały dydaktyczne : książka + aplikacja z testami na telefon z pełną bazą pytań egzaminacyjnych !!! )

 

Facebook