Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika. Jest on niezbędny do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy. Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego. W celu uzyskania Certyfikatu należy zdać egzamin państwowy obejmujący następujące grupy tematyczne w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy:

 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo socjalne
 • Prawo podatkowe
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Czas pracy kierowców
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Umowy międzynarodowe w transporcie i przewozy specjalistyczne

Szkolenie przygotowujące do egzaminu prowadzone jest zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń.

Każdy z uczestników otrzyma niezbędne materiały do nauki w tym dostęp do testów on-line.

Egzamin organizowany jest przez Instytut Transportu Samochodowego. Składa się z dwóch części:

 

 • I część: test zawierający 64 pytania wielokrotnego wyboru,
 • II część: dwa zadania (jedno dot. czasu pracy kierowcy, drugie dotyczy rozliczania wynagrodzeń lub liczenia zwrotu z inwestycji).

 

Koszt egzaminu to  500 zł*

Koszt wydania certyfikatu to 300 zł*

* Opłata ta nie jest wliczona w cenę szkolenia

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel. 570 860 870

CENA 

2000 zł

 

Facebook