OFERTA


Kursy na prawo jazdy kategorii :

Jak zapisać się na kurs :

Każdy kandydat na kierowcę, aby rozpocząć nowy kurs na prawo jazdy musi odwiedzić Wydział Komunikacji lub Starostwo zgodnie z miejscem zameldowania w celu założenia (PKK) PROFILU KANDYDATA na KIEROWCĘ z nadaniem numeru.

Należy zabrać z sobą:

– dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną (przed 18-tką zgoda rodziców)

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami ( BADANIA NA MIEJSCU W SIEDZIBIE SZKOŁY)

– jedno zdjęcie (kolorowe o wym. 3,5 x 4,5)

– prawo jazdy o ile jest wymagane

– wypełniony wniosek

Osoby z poza miasta, a mieszkające w powiecie, dokumenty o wyrobienie PKK muszą składać w swoim Starostwie.

Do złożenia dokumentów mogą upoważnić np. kogoś z rodziny przesyłając pełnomocnictwo i w/w komplet dokumentów.

(dowód osobisty – ksero)

Obcokrajowcy- wymagana karta stałego lub czasowego pobytu.

AM

Uprawnia do: prowadzenia motoroweru lub czterokołowca lekkiego (quad).

Wiek: 13 lat i 9 miesięcy (wymagana zgoda rodziców)

Kurs:

ilość godzin teoretycznych: 5 x 45 min.

ilość godzin praktycznych: 5x 60 min.

Motocykl: Romet 900 RACING

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!

A1

Uprawnia do: prowadzenia motocykla o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW.

Wiek: 15 lat i 9 miesięcy (wymagana zgoda rodziców)

Kurs:

ilość godzin teoretycznych: 30 x 45 min.

ilość godzin praktycznych: 20 x 60 min.

Motocykl: Yamaha YBR 125

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!

A2

Uprawnia do: prowadzenia motocykla nieprzekraczającego 35kW

Wiek: 17 lat i 9 miesięcy (wymagana zgoda rodziców

przed ukończeniem 18 lat)

Kurs:

ilość godzin teoretycznych: 30 x 45 min.

ilość godzin praktycznych: 20 x 60 min.

Motocykl: Suzuki Gladius

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!

KATEGORIA A2 (DLA POSIADAJĄCYCH A1)

Kurs:

 • ilość godzin teoretycznych: 0
 • ilość godzin praktycznych: 10×60 min.

Motocykl: Suzuki Gladius

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!

A

Uprawnia do:prowadzenia motocykla

Wiek: 23 lata i 9 miesięcy (wyjątek stanowią osoby, które posiadają prawo jazdy kat. A2 od 2 lat, wówczas minimalny wiek wynosi 20 lat.)

Kurs:

ilość godzin teoretycznych: 30 x 45 min.

ilość godzin praktycznych: 20 x 60 min.

Motocykl: Suzuki Gladius

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!

KATEGORIA A2 (DLA POSIADAJĄCYCH A1)

Kurs:

ilość godzin teoretycznych: 0

ilość godzin praktycznych: 10×60 min.

Motocykl: Suzuki Gladius

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!

B

Uprawnia do prowadzenia:

 • pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

 • prowadzenia zespołów pojazdów, o których mowa w/w oraz przyczepy lekkiej.

Wiek: 17 lat i 9 miesięcy ( wymagana zgoda rodziców przed ukończeniem 18 lat.)

Kurs PODSTAWOWY:

liczba godzin teoretycznych: 30 x 45 min.

liczba godzin praktycznych: 30 x 60 min.

Samochody: Hyundai I 20, Toyota Yaris,

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!

Kurs VIP:

liczba godzin teoretycznych: 30 x 45 min.

liczba godzin praktycznych: 40 x 60 min.

Samochody: Hyundai I 20, Toyota Yaris, Volkswagen Caravelle

Dodatkowo w programie:

 • oprócz wykładów stacjonarnych, dostęp do platformy szkoleniowej umożliwiającej przejście dodatkowego cyklu szkolenia teoretycznego
 • materiały szkoleniowe ( książka + dostęp do testów on-line)
 • szkolenie indywidualne na symulatorze jazdy przed jazdami praktycznymi
 • 40 godzin jazd praktycznych
 • dodatkowe 3 godziny jazdy na autostradzie w tym godzina jazdy po Warszawie lub Łodzi
 • jazdy na trolejach, ćwiczenie z talerzem Stewarta, jazda w alkogoglach
 • godziny praktyczne dostosowane do kursanta
 • wjazd na plac WORD przed egzaminem państwowym
 • wymiana koła

Kurs EXPRESS:

 • jazdy praktyczne wyjeżdżone w przeciągu 15-18 dni ( na Państwa prośbę dzienna ilość godzin jazd możemy zmniejszyć, jednocześnie wydłużając czas trwania kursu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu trwania kursu w przypadku gdy dana osoba nie przyswaja umiejętności w tak intensywnym trybie zajęć

C

Uprawnia do prowadzenia:

 • Uprawnia do: prowadzenia pojazdów, których masa przekracza 3,5 tony z wyjątkiem autobusu.

Wiek: 20 lat i 9 miesięcy, wyjątek stanowią osoby, które uzyskały kwalifikację wstępną C. Wówczas wymagany minimalny wiek wynosi 18 lat

Kurs:

ilość godzin teoretycznych: 20 x 45 min.

ilość godzin praktycznych: 30 x 60 min.

Samochód: MAN TGL 12,240, TGL 12,250

Samochód posiada takie same wymiary, rozstaw osi, ośmiobiegową skrzynię biegów – taki jak w WORD.

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!

Pomagamy w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego oraz badania psychologicznego!!!

Możliwość z finansowania kursu dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy!!!

C+E

Uprawnia do prowadzenia:

zespołu pojazdów złożonych z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy. Kurs można rozpocząć posiadając prawo jazdy kat. C lub po zdanym egzaminie na kat. C.

Wiek: 21 lat Wyjątek stanowią osoby, które uzyskały kwalifikację wstępną C, Wówczas wymagany minimalny wiek wynosi 18 lat.

Kurs:

ilość godzin teoretycznych: 20 x 45 min.

ilość godzin praktycznych: 25 x 60 min.

Samochód: MAN TGL 12,240 z przyczepą typu tandem-taki sam zestaw jak w WORD.

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!

Pomagamy w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego oraz badania psychologicznego!!!

Możliwość z finansowania kurs dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy!!!

C,C+E

Uprawnia do prowadzenia:
kat. C – pojazdów, których masa przekracza 3,5 tony z wyjątkiem autobusu,
kat. C+E – zespołu pojazdów złożonych z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy.

Wiek: 20 lat i 9 miesięcy, wyjątek stanowią osoby, które uzyskały kwalifikację wstępną C. Wówczas wymagany minimalny wiek wynosi 18 lat.

Kurs:

ilość godzin teoretycznych 20x 45min
ilość godzin praktycznych kat. C 20x 60min
ilość godzin praktycznych kat. C+E 25x 60min

Samochód: MAN TGL 12,240.
Samochód posiada takie same wymiary, rozstaw osi, ośmiobiegową skrzynię biegów; przyczepa typu tandem – taki jak w WORD w Skierniewicach.

Szkolenia Zawodowe

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Co to jest kwalifikacja wstępna?

Pełna wersja szkolenia dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnia do kierowania pojazdami kategorii C lub D.,

Kwalifikacja wstępna obowiązuje osoby chcące uzyskać prawo jazdy kat. C, C+E, D, D+E przed ukończeniem wymaganego ustawą wieku tj odpowiednio 21 i 24 lata.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie składa się 280 godzin zajęć dydaktycznych (260 godzin teorii i 20 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami ćwiczeń na symulatorze). Zajęcia odbywają się w formie e-learningowej.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdanym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi składa się w Wydziale Komunikacji gdzie otrzymuje się odpowiedni wpis do prawa jazdy tzw kod 95.

Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii: – C / C1 / C+E / C1+E lub na D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

Aby zachować uprawnienia zawodowe należy uczestniczyć w SZKOLENIU OKRESOWYM co 5 lat.

Uwaga!!! Możliwość z finansowania szkolenia dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Co to jest kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Skrócona wersja szkolenia dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnia do kierowania pojazdami kategorii C lub D.,

Kwalifikacja wstępna obowiązuje osoby, które otrzymały prawo jazdy:

 • kat. C (lub C1) po 10. września 2009,

 • kat. D (lub D1) po 10. września 2008.

Kto powinien zrobić kwalifikację wstępną przyspieszoną ?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to najlepsze rozwiązanie dla osób, które ukończyły:

 • 21 lat w przypadku kat. C i C+E,

 • 23 lata w przypadku kat. D i D+E.

Osoby młodsze również mogą ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną, jednak będą wtedy podlegać ograniczeniom tonażowym takim jak w przypadku kategorii C1, C1+E lub D1, D1+E.

 

Jak wygląda szkolenie ?

Szkolenie składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych (130 godzin teorii i 10 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu drogowym i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną ćwiczeń na symulatorze). Zajęcia odbywają się w formie e-learningowej.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdanym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi składa się w Wydziale Komunikacji gdzie otrzymuje się odpowiedni wpis do prawa jazdy tzw kod 95.

Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii: – C / C1 / C+E / C1+E lub na D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

Aby zachować uprawnienia zawodowe należy uczestniczyć w SZKOLENIU OKRESOWYM co 5 lat.

Możliwość z finansowania szkolenia dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Co to jest kwalifikacja wstępna uzupełniająca ?

Jest to szkolenie dla osób, które ukończyły już kwalifikację na kategorię C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E, a chcą również uzyskać kwalifikację na drugą z kategorii, by móc wykonywać pracę w transporcie drogowym, która wymaga uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C i D.

Kto powinien robić kwalifikację wstępną uzupełniającą ?

Osoby, które ukończyły już kwalifikację na jedną z kategorii C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E i chcą rozszerzyć uprawnienia na drugą kategorię.

Osoby w wieku 21 do 23 lat, mające ukończoną kwalifikację dla kategorii C, podlegają kwalifikacji uzupełniającej dla kat D. Jednak ze względu na przepisy prawa ruchu drogowego osoby takie nie będą mogły rozpocząć kursu kat D przed ukończeniem 24 lat

Osoby które ukończyły 21 lat i chcą zrobić kwalifikację dla kategorii C i C+E lub osoby które ukończyły 23 lata i chcą zrobić kwalifikacje dla kategorii D i D+E mogą ukończyć kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną.

Jak wygląda szkolenie ?

Szkolenie składa się 75 godzin zajęć dydaktycznych ( 70 godzin teorii i 5 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 5 godzin jazdy w ruchu drogowym)

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E).

Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii: C / C1 / C+E / C1+E lub na D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

Po zdanym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi składa się w Wydziale Komunikacji gdzie otrzymuje się odpowiedni wpis do prawa jazdy tzw kod 95

Aby zachować uprawnienia zawodowe należy uczestniczyć w SZKOLENIU OKRESOWYM co 5 lat.

SZKOLENIE OKRESOWE

Co to jest szkolenie okresowe?

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu odświeżenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Na kursie zostanie ugruntowana wiedza z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy.

Kto powinien zrobić szkolenie okresowe?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy
– kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy
– kat. C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., aby móc wykonywać zawód kierowcy zobowiązani są do uzyskania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11) na podstawie badań i szkolenia okresowego. Termin pierwszego szkolenia okresowego dla osób, które zdobyły uprawnienia na kursach na przewóz rzeczy lub osób zależny jest od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii.

Kierowcy, którzy ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej po 2009 roku, zobowiązani są do przedłużenia szkolenia dokładnie 5 lat od dnia uzyskania wpisu do prawa jazy.

 

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, której tematy zajęć można wybrać w zależności od zakresu obowiązków kierowcy. Szkolenie okresowe kierowców może być prowadzone po 7 godzin dziennie przez minimum 5 dni.

Specjalnie dla osób zapracowanych oferujemy specjalną formę e-learningową. Dzięki temu, osoba szkolona wybiera taki termin szkolenia, który odpowiada jego oczekiwaniom.

 

Szkolenie e-learning

Jako jedna z niewielu szkół w Skierniewicach oferujemy kursantom szkolenie w formie e-learningu.

Szkolenie tego typu jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają czasu, możliwości lub nie chcą chodzić na wykłady.

E-learning to również idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć prawo jazdy w maksymalnie krótkim czasie.

Na czym polega e-learning?

 • kursant otrzymuje przy zapisie na szkolenie kod aktywacyjny, którym loguje się na specjalną platformę internetową z e-kursem

 • na platformie kursant ma darmowy dostęp do zbioru lekcji i ćwiczeń a także testów egzaminacyjnych,

 • wykładowca ma ciągły podgląd postępów i wyników nauki kursanta,

 • po zakończeniu całości, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych kursant przychodzi jedynie na pierwszą pomoc (ratownictwa nie można odbyć przez internet).

 • kursant uczy się kiedy chce przez platformę internetową ( brak wykładów )

SZKOLENIA NA OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, wybór tego szkolenia jest dobrym początkiem. Dostaniesz wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, zdobędziesz praktyczne umiejętności, świadectwo ukończenia kursu oraz legitymację akceptowaną w krajach UE.

W zakres szkolenia wchodzą:

 • zajęcia teoretyczne
 • praktyczna nauka jazdy (+wymiana butli gaz.)

D

Uprawnia do prowadzenia:

 • Uprawnia do: prowadzenia autobusu, autobusu z przyczepką lekką

Wiek: 23 lat i 9 miesięcy. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.

Kurs:

ilość godzin teoretycznych: 20 x 45 min.

ilość godzin praktycznych: 40 x 60 min (gdy posiadasz kat. C) 60 x 60 min (gdy nie posiadasz kat.C)

Samochód: Setra 315

Naszym autem uczysz się i zdajesz egzamin w WORD !!!

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!

Pomagamy w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego oraz badania psychologicznego!!!

Możliwość z finansowania kursu dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy!!!

Dofinansowanie kursu z środków unijnych!!!

B+E

Kategoria ta uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc do 3,5t wraz z przyczepa także o dmc do 3,5t (laweta z pojazdem) oraz co ważne ciągnikiem rolniczym wraz z dwoma przyczepami czyli dokładnie takie same uprawnienie co przy kategorii T.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zdany egzamin na kat. B oraz przedstawienie PKK (profilu kandydata na kierowcę)

Kurs:

ilość godzin teoretycznych: 20 x 45 min.

ilość godzin praktycznych: 15 x 60 min.

Samochód: Volkswagen Caravelle i przyczepka jednoosiowa.

Naszym autem uczysz się i zdajesz egzamin w WORD !!!

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!

Pomagamy w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego !!!

Możliwość z finansowania kursu dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy!!!

Dofinansowanie kursu z środków unijnych!!!

 

PSYCHOTECHNIKA

 

 • badania psychologiczne kierowców zawodowych prowadzących ciężarówki, autobusy, busy, taksówki
 • badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
 • badania psychologiczne dla kierowców przewożących znaczne wartości pieniężne
 • badania/konsultacje psychologiczne dla osób posiadających pojazdy służbowe
 • badania psychologiczne dla kierowców idących na kurs prawa jazdy kat.: C, CE, D, DE
 • badania psychologiczne dla osób posiadających prawo jazdy kat. : C, CE, D, DE i przedłużających jego ważność
 • badania psychologiczne instruktorów nauki jazdy
 • Badania psychologiczne instruktorów doskonalenia techniki jazdy
 • badania psychologiczne egzaminatorów nauki jazdy
 • badania psychologiczne dla kierowców rajdowych i wyścigowych
 • badania psychologiczne dla osób skierowanych przez lekarza
 • badania psychologiczne dla osób które przekroczyły 24 punkty karne
 • badania psychologiczne dla uczestników wypadków drogowych
 • badania psychologiczne dla sprawców wypadków drogowych
 • badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu lub pod wpływem alkoholu
 • badania psychologiczne dla osób, które prowadziły pojazd po użyciu narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
 • konsultacje widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie