KONTAKT


DANE ADRESOWE:

96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 9
(naprzeciwko WORD)
tel. 507 085 851

96-100 Skierniewice, ul. Rataja 6
(obok Straży Pożarnej)
tel. 503 065 786
arek.szkola.biuro@gmail.com

96-230 Biała Rawska ul. Kolejowa 76

tel. 570 860 870