DOFINANSOWANIA


Naszym głównym celem jest pomoc Państwu w uzyskaniu środków finansowych na podniesienie kwalifikacji w zakresie uzyskania prawa jazdy kat. A1, A2, A, B, C, C+E, kwalifikacji wstępnej lub przyśpieszonej.

Z uwagi na fakt, iż projekt skierowany jest do osób pracujących zawodowo zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło jak również do pracodawców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, osoba chętna do skorzystania z naszych usług, musi spełniać powyższe warunki i w przypadku pracownika posiadać zgodę pracodawcy na wnioskowanie o środki na szkolenie.

Szkoła Nauki Jazdy AREK pomaga w procesie zapisu na kursy prawa jazdy i szkoleń zawodowych dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje. Procedura jest prosta i szybka. Osoby zainteresowane kursem lub kursami proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel 570 860 870 w celu informacji na temat spotkania organizacyjnego.

Niezbędnym będzie wypełnienie „formularza zgłoszenia uczestnika”

Po pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy z operatorem środków. Następnie osoba zainteresowana dostaje skierowanie na wykonanie badań psychologicznych i lekarskich, wyrabia profil PKK i zgłasza się do Szkoły Nauki Jazdy AREK, gdzie rozpoczyna kurs.

Dofinansowanie do kursów prawa jazdy i kwalifikacji zawodowych wynosi 80% wartości kursu zaś w przypadku firm zatrudniających powyżej 50 osób (nie przekracza 250 osób) dofinansowanie wynosi 70 %.

Wkład własny wynosi następująco:

  • dla kat. A1 – 600 zł
  • dla kat. A2 – 600 zł
  • dla kat. A – 600 zł
  • dla kat B – 720 zł
  • dla kat C – 720 zł
  • dla kat C+E – 660 zł
  • kurs łączony C,C+E – 1200 zł
  • kwalifikacja wstępna -1440 zł
  • kwalifikacja wstępna przyśpieszona – 1200 zł

WSPÓŁPRACA Z NAMI JEST PROSTA I PRZEJRZYSTA!!!