B


B

Uprawnia do prowadzenia:

  • pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu lub motocykla,

  • prowadzenia zespołów pojazdów, o których mowa w/w oraz przyczepy lekkiej.

Wiek: 17 lat i 9 miesięcy ( wymagana zgoda rodziców przed ukończeniem 18 lat.)

Kurs:

liczba godzin teoretycznych: 30 x 45 min.

liczba godzin praktycznych: 30 x 60 min.

Samochody: Hyundai I 20, Toyota Yaris,

MOŻLIWOŚĆ JAZDY NA PLACU MANEWROWYM WORD – tam, gdzie zdajesz egzamin!!!